اتهامم عشق – من محکوم – قاضی هم تو باش

اتهامم عشق – من محکوم – قاضی هم تو باش
حکــم اعدام – اعتراضی نیست – پس اقدام کن

چون به دستــانِ تـو مـردن آخــرِ آرامـش است
پـس محبــت کن مـرا با دســت خود آرام کن

#جواد_مزنگی

@yekfenjansheeer