🌺🍃

🌺🍃

تو خط اول شعرم ، تو حرف پایانم
بخوان ترانه که چشم انتظار بارانم

کجاست بارش تو، چیست راز رویش من؟
بگو که مثل صدا در سکوت پنهانم

تو حرفهای قشنگی، تو روزهای خوشی
گرفته رنگ تورا لحظه های خندانم

تو نام دیگر “بسیار دوستت دارم”
ونام هرچه قشنگ است و من نمیدانم

به من نگاه کن و شعرهای تازه بگو
که من نگاه تو را بیت بیت میخوانم


@yekfenjansheeer

🌸🍃

🌸🍃

باران
آمدن توست
همه را عاشق می کند
باران؛
نگاه توست
زیرش که باشی تب می کنی

باران؛
پیراهن توست
بویش تا مدت ها همه را دیوانه می کند

باران؛
داغ توست
سیگار می خواهد

باران …
بگذریم
باران گریه ی من که نیست
بند می آید

#سجاد_شهیدی


@yekfenjansheeer