دفتـر شعرم را که میگشایم

دفتـر شعرم را که میگشایم
مُشتی از تـو
بیرون میریزد…
هوا به تو آغشته میشود!
و میترسم که نکند
یک شهـر عاشقت بشود…
آهای..
دردانـه ی برگ برگِ نوشته ها
از تـو گفتن
چه عالـمی دارد…

#مریم_قهرمانلو


@yekfenjansheeer