❄️

❄️

من در این بیداد میمیرم,نفهمیدی چه شد؟
خانه ات آباد میمیرم,نفهمیدی چه شد؟

خسته ام از واژه ها و استخوان لایِ زخم
از غمت فریاد میمیرم ,نفهمیدی چه شد؟

مَرد زندانی منم , در چَشمِ زیبایت اسیر
لا اقل آزاد میمیرم,نفهمیدی چه شد؟

یک نشانه میدهم شاید کمی شیرین شوی
این منم فرهاد میمیرم,نفهمیدی چه شد؟

بغض های بی کسی درکنج این ماتمکده
با توام در باد میمیرم ,نفهمیدی چه شد؟

شکر ایزد را که با عشقت مرا تعمید داد
مثلِ یک نوزاد میمیرم,نفهمیدی چه شد؟

#امیر_اخوان


@yekfenjansheeer

❄️

❄️

به آن هایی که دوستشان دارید
بی بهانه بگویید دوستت دارم..
بگویید در این دنیای شلوغ
سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان
کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید،
حتی اگر نشنوند!

#نیلوفر_اله‌وردی


@yekfenjansheeer