از کنارم رد شدی بی‌اعتنا، نشناختی

از کنارم رد شدی بی‌اعتنا، نشناختی
چشم در چشمم شدی اما مرا نشناختی

در تمام خاله‌بازی‌های عهد کودکی
همسرت بودم همیشه، بی‌وفا نشناختی؟

لی‌له‌باز کوچه‌ی مجنون صفت‌ها فکر کن
جنب مسجد، خانه‌ی آجرنما، نشناختی؟

دختر همسایه! یاد جرزنی هایت به خیر
این منم تک‌تاز گرگم‌ برهوا، نشناختی؟

اسم من آقاست اما سال‌ها پیش این نبود
ماه بانو یادت آمد؟ مشتبا! نشناختی؟

کیست این مردنگهبانت که چشمش برمن است
آآآآآه! آری تازه فهمیدم چرا نشناختی

#مجتبی_سپید


@yekfenjansheeer

🍂

🍂

يك سرى شكلك ها را بايد حرام اعلام كرد!😐
مثلاً همين چشمك😉
همين لبخند😊
باور كنيد از صدتا فحش بدتر است!
فكر كن بگويى دوستش دارى
بگويى صبح بخير
شب بخير…
جوابت چشمك باشد
لبخند باشد!

#علي_قاضي_نظام


@yekfenjansheeer